Genomsnittlig area på lägenheter och hus i Sala

Besvarad av Linnéa Björkman
Fråga: 
Hur stor yta har det genomsnittliga huset respektive lägenhet i Sala?
Svar: 

Min kollega svarade på en annan fråga kring Sala här. Där gick det att söka statistik för kommuner. Vad jag kan se går det endast att söka på län när det gäller area på bostäder (Sala ligger i Västmanlands län). Sökningen kan du göra själv på SCB:s hemsida. Här söker du t.ex. på småhus. Sedan kan du gå tillbaka till "Välj tabell" och där kan du hitta all möjlig spännande statistik. T.ex. hyror för hyreslägenheter och bostadsrätter, priser för nyproducerade bostäder, bygglovsstatistik etc.

 

9 mars 2016 - 8:28