Generatorer i vindkraft och vattenkraft

Besvarad av Olle Bäckström
Fråga: 
Hej, jag ska hålla en redovisning om generatorer i skolan och började fundera på en sak. Är det en växelströmsgenrerator som sitter i vatten/vindkraftverk eller är det en likströmsgenerator. När jag läser om detta så framgår det endast att det är en generator. Har ni något tips på en källa där detta framgår?
Svar: 

På Wikipedia står det att "Växelriktning används för att omvandla likström till växelström" samt lite längre ner att "Växelriktare används bland annat i vindkraftverk för att få rätt frekvens på strömmen" Detta tyder på att vindkraftverket har en likströmsgenerator. En artikel I Ny Teknik  "Hur anpassas vindkraftverk till nätet?"  tyder på samma sak då frågan som besvaras lyder "Hur anpassas vindkraftverkens ojämna energi till elnätets 50-periodiga växelström?"
Se vidare:  https://www.nyteknik.se/popularteknik/hur-anpassas-vindkraftverk-till-na.... Det är möjligt att det finns andra typer av generatorer. Ett tydligare svar kan finnas i boken "Vindkraft i teori och praktik" av Tore Wizelius.

När det gäller vattenkraft skriver ABB angående vattenkraft: "En generator består av en roterande del: en rotor med axel som är förbunden med turbinen och ett omgivande fast, runt hölje: statorn. Medan rotorn snurrar tillför man likström till rotorns poler" Se vidare:  https://new.abb.com/se/om-abb/teknik/sa-funkar-det/vattenkraft.

Du kan också kontakta något vindkraftsbolag och vattenkraftsbolag för att få mer information om det finns andra typer av generatorer som används.

3 april 2020 - 12:19