Generation snöflinga?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vad betyder det att en människa är en "snöflinga"?
Svar: 

På Wikipedia kan du läsa:
Generation snöflinga (engelska: Generation Snowflake) är en politisk neologism som åsyftar unga människor, vanligen gymnasie- eller universitetsstudenter, som så långt möjligt försöker undvika emotionellt känsliga ämnen, eller som avfärdar andra idéer eller åsikter som inte överensstämmer med deras egna, som kränkande och upprörande. Snöflingan som analogi härstammar främst från individens föreställning av att vara unik. Begreppet kan även inbegripa stöd för inrättande av frizoner och för begreppet aktivator i utbildningsmiljön. Begreppet har också använts av den brittiska tidningen The Daily Telegraph och skribenter i GQ för att syfta på generation Y.
Du kan läsa hela artikeln här: Generation snöflinga
Upp till kamp mot generation snöflinga - BLT

9 mars 2019 - 10:08