Gemenskap med andra, förebygga och lindra psykisk ohälsa?

Besvarad av Anna Troy
Fråga: 
På vilka sätt kan gemenskap med andra förebygga och lindra psykisk ohälsa
Svar: 

Hej. När man är psykisk sjuk är det lätt att isolera sig själv och har man vänner som som hjälper än så mår man bättre. Du kan läsa sambandet mellan ensamhet och ohälsa i denna artikel från Karolinska sjukhuset https://ki.se/forskning/ensamhet-ett-hot-mot-var-halsa

5 maj 2019 - 16:32

Kategorier