Ge tre exempel på vad som inte skulle fungera utan magnetism på Liseberg

Besvarad av Mona Stahl
Fråga: 
ge tre exempel på vad som inte skulle fungera utan magnetismen i liseberg
Svar: 

Atmosfear (i kommersiellt bruk utskrivet AtmosFear) är en åkattraktion av typen fritt fall, vid inbromsningen som sker med hjälp av magnetbroms.
sv.wikipedia.org/wiki/Atmosfear
den första

Helix i de två "accelerationszonerna", där elektromagneter i spåret växelverkar med starka magneter på
vagnarna och tillför energi.
http://tivoli.fysik.org/fileadmin/tivolifysik/english/helix_lmnt.pdf

Kanonen: Under 90-talet började magnetisk utskjutning användas i "LIM" - Linear induction motors och LSM - "linear synchronous motors". Den teknik som används i Kanonen kallas "Hydraulic launch".
http://physics.gu.se/LISEBERG/KANONEN/wdss_kanonen.html

21 oktober 2018 - 20:41