Går religiös tro att förena med ett vetenskapligt förhållningssätt?

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Går religiös tro att förenas med ett vetenskapligt förhållningssätt? ifall ja, hur?
Svar: 

På den här hemsidan kan du läsa en riktigt bra text om förhållandet mellan tro och vetenskap: http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/religion-och-vetenskap#
Som du märker kan svaret bero lite på vem du frågar, men för många troende är det inga problem att kombinera tro och vetenskap, bland annat för att, som författaren till texten är inne på, de olika områdena svarar på olika frågor. Man kan lite förenklat säga att vetenskapen svarar på "hur" och religionen på "varför". Och även inom fält som teologi (läran om Gud) och religionsvetenskap måste man ju som forskare ha ett vetenskapligt förhållningssätt.  

12 december 2015 - 18:21

Kategorier