Går det att låna Sveriges rike

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
Går det att låna Sveriges rikes lag i biblioteken?
Svar: 

Det går i allamänhet bra att låna Sveriges rikes lag. Jag skulle tro att de flesta bibliotek har den. Däremot kan det vara svårt att få tag på senaste upplagan med en gång då den brukar vara eftertraktad. Många bibliotek tillåter heller inte hemlån utan endast läsning på plats i biblioteket. Vänd dig till ditt lokala bibliotek om du vill veta vad som gäller där.

26 januari 2014 - 22:51

Kategorier