Gammalt telefonnummer

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vem (namn och adress) hade tel nr 0418- 20167 år 1967?
Svar: 

Då det är få bibliotek som sparar på de gamla telefonkatalogerna, hänvisar jag dig vidare till Lunds universitet, som har skyldighet att bevara allt svenskt tryck.

http://www.ub.lu.se/

1 juni 2017 - 19:30

Kategorier