Gammal alternativ benämning för missfall?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Från en läkare på kvinnokliniken: Finns det något gammal alternativ benämning el. ord för missfall (obs! inte spontan abort). Förslagsvis från antikens Grekland/ Rom eller Egypten?
Svar: 

Ordet missfall förekom redan i fornsvenskan, men betydde då mer allmänt "olycka", "olycklig utgång". I betydelsen ” börd vid vilken ett foster framfödes, innan det är livsdugligt” är ordet belagd första gången 1687.
Källa: https://www.saob.se/artikel/?seek=missfall&pz=1#U_M1037_31912

Några uppgifter om äldre alternativa benämningar har vi inte lyckats hitta, men det latinska ordet "abortus" tycks ha haft en dubbel innebörd och betytt både spontan abort och provocerad abort. Sökningar via det engelska uttrycket "miscarriage" har inte heller gett några ledtrådar. Ytterligare en möjlighet är att du ställer frågan till experterna på Språkrådet, kontaktuppgifter finns här: 
http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/sprakradet.html
 

20 april 2018 - 11:55