Gallrade böcker på biblioteket

Besvarad av Kristian Priemel
Fråga: 
Säljer ni någon sin gamla böcker från bibblan? Isf kan man stå på npgon slags lista om att få köpa den när den blir utdaterad nog :p
Svar: 

Hej!
En mängd kommunala bibliotek brukar sälja de böcker (och andra medier) man gallrat ur det egna beståndet. Det sker oftast vid speciella tillfällen. Dock är det olika på olika bibliotek, och det finns ingen centraliserad koordinator för detta. Det du behöver göra är att kontakta det eller de bibliotek du har i åtanke och kolla med dem om och i så fall när de säljer böcker de gallrat. Att också de böcker som gallrats listas är, enligt min erfarenhet, ovanligt. Mest på grund av det medför merarbete: En lista behöver upprättas, den kan behöva underhåll och uppdatering när böcker köps eller läggs till. Biblioteken tjänar främst ett allmänintresse och vill kunna erbjuda ett sökbart bestånd som är allsidigt och intressant, och till absolut största delen också ska kunna lånas av alla. Men ett vanligt kommunalt bibliotek har inte hur stor plats som helst för sitt bestånd. Det innebär att något måste tas bort när det köps in nytt. En av lösningarna för att bli av med det man gallrat är således via försäljning för oftast en symbolisk summa. Men även detta innebär merarbete. Allt är inte i skick att säljas, det ska göras en bedömning vad som också kan vara säljbart, de måste märkas upp för försäljning, det ska finnas en plats att ställa upp dem, platsen måste underhållas och så vidare. Min poäng med att skriva allt detta är att linda in den eventuella besvikelse som kan komma av att du får ett negativt svar. Men som skrivet: Kontakta det eller de bibliotek du tänker på och hör med dem.

21 februari 2016 - 20:26

Kategorier