Funkar det här?

Fråga: 
hej funkar det här?
Svar: 

Du ställer en fråga till oss och så försöker vi hitta ett svar på frågan. Det kan vara ett direkt svar på din fråga, det kan också vara en länk till en sida där du kan läsa mer om din fråga. Du kan också få en hänvisning till en bok eller något annat ställe där du kan få svar på din fråga. Så här står den om Bibblan svarar under rubriken "Om oss (http://bibblansvarar.se/sv/content/hur-manga-svenskar-har-en-tv-varfor-s...)":
Bibblan svarar är en gratis svarstjänst. Här kan du fråga vad du vill på flera olika språk. Tänk på att bilder som skickas in i frågor till Bibblan svarar kan komma att publiceras på webbplatsen. Räkna med att det tar ungefär två arbetsdagar att få svar. Är din fråga svår eller komplicerad kan det ta längre tid. Tänk också på att vi inte löser skoluppgifter. Har du fått en uppgift av din lärare ska du börja med att vända dig till ditt skolbibliotek.Frågan måste också vara formulerad på ett sätt som gör att vi kan svara på den. Var alltså tydlig i frågan. Vi svarar inte på flera frågor som ställs på samma gång. En fråga i taget, alltså.

Vi som svarar arbetar på bibliotek runt om i Sverige. Bibblan svarar drivs av Malmö stadsbibliotek som en del av ett nationellt utvecklings- och samverkansuppdrag i partnerskap med Kungliga biblioteket. För mer information om tjänsten samt kontaktuppgifter till samordnarna och de medverkande biblioteken, besök gärna vår utvecklingsblogg, Det virtuella samtalet: http://vrsamtalet.wordpress.com/

 

26 mars 2018 - 14:38

Kategorier