Frihandel?

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
olika aktörer som verkar för frihandel över gränserna
Svar: 

Handel är utbyte av varor och tjänster mellan två eller fler parter. Internationell handel är samma sak fast över nationsgränser.

Frågor om hur öppen ett lands ekonomi ska vara gentemot omvärlden och hur import och export ska regleras, det vill säga vilka spelregler som ska gälla för handeln, utgör handelspolitiken. Politik som är inriktad på att begränsa handeln är protektionistisk politik medan politik som istället syftar till att underlätta handeln är frihandelsvänlig politik. Det viktigaste forumet för handelspolitik är Världs-handelsorganisationen WTO (World Trade Organization). WTO bildades 1995 och har sitt säte i Genève. De allra flesta av världens länder är medlemmar idag, närmare bestämt 164 stycken.

Att förhandla fram nya handelsavtal inom WTO är en tidskrävande och svår process, därför går många länder istället förbi WTO och sluter egna frihandelsavtal. Fördelen med frihandelsavtal är att de går fortare att förhandla fram då färre parter ska komma överens om villkoren. Nackdelen är att de många olika avtalen gör handelsreglerna svåröverskådliga för de företag som gör internationella affärer. Dessutom kan små länder, inte minst utvecklingsländer, hamna utanför avtalen eftersom de kan vara mindre intressanta som avtalspartner.

I detta häfte från Kommerskollegiet kan du läsa mer om varför vi handlar med omvärlden

 

 

 

 

9 augusti 2018 - 10:49

Kategorier