Från vilket språk kommer ordet terrakotta

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Från vilket språk kommer ordet terrakotta
Svar: 

Enligt Nationalecyklopedin NE:
terrakoʹtta (italienska terracotta, ytterst av latin teʹrra ’jord’ och coʹquo ’baka’, ’torka’, ’bränna’), i vidare bemärkelse detsamma som lergods; i mer inskränkt betydelse benämning på föremål använda för konstnärliga och arkitektoniska ändamål med speciella egenskaper.
Nationalencyklopedin, terrakotta. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/terrakotta (hämtad 2020-02-07)

7 februari 2020 - 12:19

Kategorier