från vilket land kommer ordet

Besvarad av Martin Lövstrand
Fråga: 
från vilket land kommer ordet café ifrån
Svar: 

Från Frankrike. Det hette ursprungligen "cabaret à café" som betyder  ’kaffelokal’, . Café betyder kaffe på franska. Se artikeln i NE

26 september 2017 - 14:50

Kategorier