Från vilka får polisen ta DNA?

Besvarad av Maria Sanderi
Fråga: 
Från vilka personer tar polisen DNA?
Svar: 

Sedan den 1 januari 2006 får alla som är skäligen misstänkta för brott som kan ge fängelse, provtas och registreras i dna-registren. Om polisen bedömer att påföljden kommer att stanna vid böter ska inget kroppsbesiktningsbeslut om registertopsning fattas. Läs mer på: https://nfc.polisen.se/kriminalteknik/dna-och-biologi/dna-registren/ (Nationellt forensiskt centrum)

3 mars 2019 - 12:12