Fråga om användning av ordet "uppbåd"

Besvarad av Erik Edwardson
Fråga: 
I medierapporteringen kring det sk Bragdguldet hör man ofta följande: "Med bragd förstås i detta sammanhang ett avgörande av hög rang, vunnet genom ett exceptionellt uppbåd av tekniskt och taktiskt kunnande". Är inte detta en felaktig användning av ordet "uppbåd"? Här tycks det närmast användas synonymt med ordet uppvisning.
Svar: 

Hej!

Enligt  Svenska Akademiens ordlista (SAOL) betyder uppbåd "grupp som kallas samman t.ex. för att söka efter ngn som försvunnit" och enligt Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) betyder uppbåd "stor grupp personer som kallats samman för särskilt syfte särsk. militär el. polisiär åtgärd".

Ordet uppbåda betyder enligt SAOL "kalla samman, samla" och enligt SO betyder uppbåda "samla ett upp­båd av personer".

Enligt synonymlexikonet synonymer.se betyder uppbåda "sammankalla, samla, mobilisera: uppbåda manskap, uppbåda alla sina krafter". Synonymer.se ger exempel på hur ordet uppbåda används i massmedia och detta är ett av de exempel de ger: "Orkar Färjestad uppbåda ett lika säkert försvarsjobb som sist är ändå bara halva slaget vunnet i kväll."

I den mening du frågar om verkar det som att skribenten använder ordet uppbåd som ordet uppbåda med betydelsen att mobilisera eller samla "tekniskt och taktiskt kunnande".

Klicka här för att söka i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO).

Klicka här för att söka i synonymer.se.

12 januari 2020 - 17:10

Kategorier