Fråga om anmälningsplikt

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Behöver svar på dom två frågorna längst ner. Karl och Svea bor med sina tre barn, John 14 år, Lisa 12 år och Gustav 10 år i en lägenhet. Karl är arbetslös och hans alkoholintag och aggressivitet har ökat med tiden. Familjens ekonomi är ansträngd och hon får ofta fråga sin äldre föräldrar om bidrag till hyran och pengar till barnens kläder. Förutom att Susanne arbetar som förskolelärare brukar hon hjälpa hennes föräldrar med städning och tvätt eftersom de har svårt att klara det på egen hand. Gustav föddes med en måttlig utvecklingsstörning och behöver mycket stöd och hjälp i sin vardag. Gustav har svårt att gå och måste ibland sitta i sin rullstol. Han tycker mycket om att åka till badhuset, i vattnet känner han sig både lätt och fri, men Susanne har sällan ork och kraft att följa honom dit. En morgon ringer läraren från Lisas och Johns skola. Läraren berättar att de på skolan uppmärksammat att Lisa verkar ofta trött och har haft blåmärken på armarna. Läraren säger att de är även oroliga för John. Han har skolkat mycket den senaste tiden och de misstänker att han hamnat med fel kompisar. Läraren berättar att John erkänt att han missbrukar både tabletter och alkohol. Läraren säger att det är allvarligt och att något måste göras. Nu orkar inte Susanne längre och hon inser att familjen måste få hjälp innan hon själv blir ordentligt sjuk. 1: På vilket sätt kan man hjälpa de olika familjemedlemmarna (Karl, Gustav, Lisa, John och Susanne)? Hänvisa till relevanta lagar (Ex. SoL, HSL, LVU, LVM, LPT, LSS). 2: Skolan och andra verksamheter har anmälningsplikt om "barn som far illa". Vad är det för slags plikt och vad innebär det?
Svar: 

Såhär har vi svarat på liknande frågor tidigare: http://bibblansvarar.se/sv/svar/anmalningsplikt-i-skolan och http://bibblansvarar.se/sv/svar/behover-svar-pa-dom-tva-fragor

Eftersom frågan är studierelaterad har du troligen fått en lista över relevant kurslitteratur där du säkert kan hitta informationen du söker. Saknar du något kan du vända dig till ditt bibliotek och få hjälp att hitta mer information.
Här har jag samlat länkar till den lagtext som refereras till i din fråga.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssa...
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssa... (Hälso- och sjukvårdslagen är upphävd sedan april.)
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssa...
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssa...
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssa...
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssa...

4 augusti 2017 - 8:34