Fotosyntes och cellandning?

Besvarad av Nicholas Haldosen
Fråga: 
Vilka organeller deltar i fotosyntes respektive cellandning?
Svar: 

Av bl.a. denna artikel i Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xt framgår att kloroplast är den organell som är inblandad i fotosyntesen.
På denna sida, vars upphovsman tyvärr inte framgår, går att läsa mer om både cellandning (där organanellen mitokondrie spelar en viktig roll) och fotosyntes: https://sites.google.com/site/biogymn/kurs-2/cellens-energi/cellandning

11 februari 2017 - 18:51