Fotnoter och Oxfordsystemet

Besvarad av Johanna Svensson
Fråga: 
Jag skriver mitt examensarbete just nu och undrar lite över fotnotsystemet som jag valt att använda mig av. Jag har i en två sidor lång redogörelse utgått från en föreskriftsamling och undrar var ska jag sätta min fotnot? Det känns som ett omöjligt uppdrag att sätta ut ibid i all oändlighet.
Svar: 

Svårt att svara på exakt utan att se, men en bra tumregel är att sätta en fotnot i slutet av varje stycke. Har du dock ett citat från källan ska fotnoten sättas direkt efter det.

Fotnotssystemet kallas även Oxfordsystemet och du kan läsa mer om det i detta dokument från Karlstads universitetsbibliotek: 

https://www.kau.se/files/2016-10/OXFORD_instruktoner_fotnoter2016.pdf

samt hos Umeå universitet:

http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford

28 maj 2018 - 3:07

Kategorier