Förvaltning av Lennart Nilsons foton

Besvarad av Monica Jansson
Fråga: 
Fotograf Lennart Nilsson alla fotografier, vem förvaltar dom?
Svar: 

Bilderna förvaltas i de flesta fall av Lennart Nilsson Photography AB.
Här är kontaktinformation och hänvisningar till andra rättighetsinnehavare: http://www.lennartnilsson.com/kontakt/

24 februari 2018 - 14:45