Äktenskapets historia

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
Förtydligande: boktips om äktenskapets historia i olika kulturer
Svar: 

Hej!

Då jag inte riktigt vet om detta är en skoluppgift, och isåfall på vilken nivå, har jag några olika förslag.

Litteratur om äktenskapets historia i Sverige och Europa är lättast att hitta på svenska folkbibliotek.
T.ex. kan du titta i Karsten Alnaes "Historien om Europa" som är utgiven i 3 band. I del 2, Besatthetens tid 1600-1800 kan du läsa kapitlet 'En puritansk tidsålder' s. 213-237 för att få en inblick i den tidens äktenskap. I delen Uppbrott 1800-1900 är kapitlet "Äkenskapets århundrade" intressant.

Fler tips:
Ohj  Kvinnohistoria : om kvinnors villkor från antiken till våra dagar

Marriage, a history : from obedience to intimacy or how love conquered marriage / Stephanie Coontz
Coontz, Stephanie (författare) ISBN 0-670-03407-X New York : Viking, 2005

Svenska förhållanden:
Ohlander, Ann-Sofi: Tusen svenska kvinnorår
          Bergström, Carin
          Passion & skilsmässa : om spruckna äktenskap inom högadeln vid
          sekelskiftet 1800

Carlsson, Lizzie
          "Jag giver dig min dotter" : trolovning och äktenskap i den svenska
          kvinnans äldre historia

Grekiska och romerska antiken:
Foucault: Sexualitetens historia. Del 3: Omsorgen om sig
När det gäller andra kulturer/religioner är det svårare att hitta litteratur.
Det beror på om du kan läsa på engelska, och hur avancerade texter som är av intresse.
Engelska wikipedia har ett avsnitt om marriage and religion: http://en.wikipedia.org/wiki/Marriage

Många studier är väldigt specialiserade och handlar kanske om feodaltidens Frankrike eller om
en speciell afrikansk stam, som t.ex. denna bok (vilken kanske inte heller är så lätt att få tag i):

Cooper, Barbara M. (författare)
Marriage in Maradi : gender and culture in a Hausa society in Niger, 1900-1989 / Barbara M. Cooper
1997

Om du vill jämföra den svenska/europeiska synen på äktenskap med andra kulturer så titta på bibliotekets avdelning för etnologi.
T.ex. Burenholt: Kärlekens öar har det intressanta kapitlet "Sex utan kärlek" om sex och äktenskap.

 

 

8 mars 2014 - 10:25