Fortsatt distansundervisning på gymnasiet på grund av Corona?

Besvarad av Jessica Ralsgård
Fråga: 
Kommer distansundervisningen på gymnasiet fortsätta in på höstens termin?
Svar: 

Hej!
Gymnasieskolan (inte gymnasiesärskolan) har sedan mars 2020 skött det mesta av sin undervisning på distans.
Nu är kunskapen om epidemin större. Folkhälsomyndigheten har därför ändrat rekommendationerna om distansundervisning.
Från den 15 juni kan gymnasieskolor återgå till ordinarie verksamhet.

Det finns fortfarande allmänna rekommendationer för att bromsa smittspridningen. Därför kan passande insatser behövas igen.

Du hittar mer information om Covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida.
 

5 juni 2020 - 11:41