Försurning av sjöar

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Var kommer svavlet som försurar våra sjöar ifrån?
Svar: 

Försurningen orsakas främst av nedfall av försurande svavel och kväve som härrör från förbränning av fossila bränslen.

Du kan läsa mer om det i dessa länkar:
https://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/Fordju...
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/miljopaverkan/forsurning-a...
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsurning

13 september 2018 - 15:02