Formellt och informellt

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
varför använda man informelt sätt
Svar: 

Ett formellt sätt och uppträdande har man normalt i situationer där man kanske inte känner alla, där situationen kräver respekt och allvar. Det kan vara på ett nytt arbete, i religiösa sammanhang eller politiska sammanhang. Ett formellt sätt minskar risken för missförstånd och uppfattas ofta som lättare att tolka än ett informellt sätt. Ett informellt sätt har man oftast i situationer där man känner sig bekväm och trygg, bland vänner eller i familjen. Här kan du läsa vidare vad vi svarat på liknande frågor tidigare, http://bibblansvarar.se/sv/svar/hej-vad-ar-skillnader-mellan

9 juli 2017 - 10:15