Förkortning av flerordsuttryck

Besvarad av Ann Nilsson
Fråga: 
Vad heter det när man förkortar ett fler-ordsuttryck ner till ett ord. T.ex. Borderline är en förkortning på Borderline Personality Disorder, men säger man Borderline så vet man vad man menar. Automobile blir till bil och mobile telephone blir mobil. Vad heter detta sätt att förkorta?
Svar: 

I "Svenska skrivregler" finns ett kapitel om olika förkortningar. När ord som automobil blir bil, elektricitet blir el kallas det kortord. Sen finns initialförkortningar som när Europeiska Unionen blir EU, personal computer blir pc. En del initialförkortningar utläses som ord som humant immunbristvirus - hiv. Jag tolkar det som att ditt exempel med Borderline även det räknas till kortord.

På sidan Skrivregler 2.0 (där studerande till medicinsk sekreterare har samlat språkregler) hittar du beskrivning av olika sorters förkortningar.

17 maj 2017 - 15:27

Kategorier