Förklara enfas, tvåfas, trefas

Besvarad av Annica Lindberg
Fråga: 
Förklara enfas, tvåfas, trefas osv när det gäller el. Hittar ingen information.
Svar: 

Här är ett dokument som ligger på KTH:s hemsida om olika elinstallationer. Kortfattat så verkar det som att enfas är den typ av installation som finns i vanliga vägguttag; tvåfas används i fast montering av effektkrävande hushållsmaskiner; trefas används också till effektkrävande maskiner, t ex vitvaror, och är vanligare än tvåfas. Trefas förekommer både i fast montering och i vägguttag.

3 januari 2018 - 13:18