Förklara E = Mc2!

Besvarad av Annica Lindberg
Fråga: 
Förklara E = Mc2. Jag har hört saker om att tid flödar långsammare beroende på motion och sträckor, jag har även hört om att allting är energi eller illusion.
Svar: 

Jag ska försöka sammanfatta från Wikipedia-artikeln. Där står det att E = mc² är en formel i teoretisk fysik som anger relationen mellan energin (E) hos en kropp, och dess massa (m), med hjälp av ljusets hastighet i vakuum (c, 299 792 458 m/s).

Ekvationen formulerades av Albert Einstein i början av 1900-talet och säger att det som vi uppfattar som massa är ett mått på den energi som finns i en kropp. Även när en kropp är i viloläge så har den fortfarande energi i form av vilomassa. Om en kropp däremot är i rörelse så betraktas det som att den har extra massa, som motsvarar den rörelseenergin den har. En kropp i rörelse framstår alltså som tyngre än om den var i viloläge. 

Läs mer här: https://sv.wikipedia.org/wiki/E_%3D_mc%C2%B2

 

 

6 december 2016 - 19:09