Förhållandet mellan ideologi, samhälle och välfärd

Besvarad av Sebastian Tarazona
Fråga: 
Hur hänger ideologi, samhälle och välfärd ihop?
Svar: 

Hej,

Intressant fråga!

Både välfärd och ideologi är begrepp som kan förstås på olika sätt. Med välfärd avses vanligtvis olika delar av människors levnadsförhållanden i samhället, t.ex. ekonomi, hälsa, utbildning, arbetsförhållanden mm. I den politiska debatten är det vanligt att fokus just ligger på den ekonomiska utvecklingen i samhället och/eller den sociala välfärden, som t.ex. skola, vård och omsorg. Olika politiska ideologier innehåller i regel olika föreställningar och idéer om vad som utgör och hur man uppnår mänskligvälfärd i samhället. Intressant för dig skulle således kunna vara att titta på böcker i politisk idéhistoria och ekonomiska historia. För att även ta fasta på andra betydelser av ideologi, kan du förslagsvis titta på böcker inom social- och kulturhistoria, samt kulturvetenskap. Särskilt inom kulturvetenskap ses ideologi som nära knutet till kulturen och språkets betydelse för hur samhället är uppbyggt, t.ex. hur lika föreställningar och idéer genom språket genomsyrar maktrelationer i samhället på olika nivåer.

National Encyklopedins uppslag för ideologi:
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ideologi

Om olika politiska ideologier i historien kan du med fördel läsa om i t.ex. Sven Eric Liedamans är ”Från Platon till kriget mot terrorismen: de politiska idéernas historia”
http://libris.kb.se/bib/13456616

För en översikt av teorier och angreppssätt inom kulturvetenskap se t.ex. Arthur Asa Bergers Kulturstudier: nyckelbegrepp för nybörjare (1999).
http://libris.kb.se/bib/8352678

social- och kulturhistoria
Andersson, Nils, Berggren Lars, & Greiff, Mats (red.), Sociala konflikter och kulturella processer: Historia med människor i centrum, Malmö, 2004
http://libris.kb.se/bib/9632199

Berggren, Lars & Greiff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, Lund 2009
http://libris.kb.se/bib/11491973

19 september 2017 - 21:30