Företräde hos kungen

Besvarad av Helene Ljung
Fråga: 
Vad betyder det att någon i kungafamiljen ”ger företräde” åt någon?
Svar: 

Så här säger Svenska Akademiens ordlista om företräde:
före|¬träde
rätt till besök hos högt upp¬satt person: få före¬träde hos lands¬hövdingen

Det innebär att t.ex regeringsmedlemmar och representanter för myndigheter och organisationer samt kommun- och länsbesök runt om i landet får möjlighet att träffa kungen.

9 januari 2020 - 12:31