Företagens roll i samhällsekonomin

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Vad är företagens roll i samhällsekonomin?
Svar: 

Eftersom företag handlar med större summor än privatpersoner och företagen också avgör aktiemarknaden är de av stor vikt för samhällsekonomin. 

Lönenivåer och hur mycket skatt företagen betalar påverkar också samhällsekonomin, vilket du kan läsa om i ett tidigare inlägg i Bibblan svarar: http://bibblansvarar.se/sv/svar/foretagens-paverkan-pa-samhall

I SO-rummet kan du läsa om internationell ekonomi och handel: https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/ekonomi-och-handel/internationell-ekonomi-och-handel

Här skriver Svenskt näringsliv om kopplingen företag och sysselsättning eller arbetslöshet efter coronapandemin: https://www.svensktnaringsliv.se/fraga/Corona_och_covid-19

Här skriver myndigheten Konkurrensverket om varför det är bra med nya och växande företag: https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/om-konkurrensreglerna/--ovrigt--/varfor-konkurrens/

5 oktober 2020 - 20:33