Företagens påverkan på samhället

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Hur påverkar företag samhället, både i Storbritannien och Bangladesh+
Svar: 

Din fråga är för omfattande för att vi ska kunna ge ett bra svar. Företagen påverkar samhället inom de ramar som samhället satt för företagen, så egentligen måste man börja med att se hur samhällets syn på företagande ser ut. I moderna välfärdsstater är företagande ofta reglerat genom lag och skatteuttag, kombinerat med ett utvecklat rättsskydd. I stater utan utvecklad välfärd finns ofta en stor grå eller svart ekonomi dit staten inte når. Företagande är ofta reglerat och företag betalar skatt, men eftersom rättsskydd ofta saknas är korruption utbrett och därmed saknar samhället styrmedel för företagandet.  
Du får helt enkelt läsa om företagande och dess påverkan på samhället och sedan försöka koppla detta till hur det ser ut i Bangladesh och Storbritannien. Har du tillgång till Landguiden är det ett bra ställe att läsa om de två länderna, http://www.landguiden.se/
Så här har vi svarat tidigare på en liknande fråga, http://bibblansvarar.se/sv/svar/foretagens-paverkan-pa-samhall .
Och här kan du läsa mer om företagens roll i samhället (men med fokus på Sverige, främst), http://www.almi.se/Kunskapsbank/Information-och-fakta/Hallbart-foretagan... och Svenskt näringsliv, företagens roll i samhället, http://bit.ly/2fHYa7H
 

28 november 2016 - 22:57