Företagens hållbarhetsarbete i Bangladesh och Storbritannien

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
vad finns det för företags verksamheter och hur de arbetar med hållbar utveckling. (både i Storbritannien och Bangladesh)
Svar: 

Din fråga är mycket omfattande och ett besök på ett bibliotek för att hitta bra artiklar och titta i böcker och uppslagsverk vore bra. Här är dock något att börja med:

Det finns företag både i Storbritannien och Bangladesh som arbetar med hållbarhet. Storbritannien är en öppen marknadsekonomi där marknadens behov och möjligheter styr i stor utsträckning. Det innebär att när kunskap, behov och krav på hållbarhet ökar i samhället anpassar sig företagen generellt efter detta eftersom det i slutändan ger större ekonomisk utdelning. Eftersom rättsskyddet är stort fungerar också lagstiftning som ett effektivt styrmedel. I Bangladesh är ekonomin mer reglerad i femårsplaner och det statliga inflytandet större och korruptionen mer utbredd, samtidigt som de marknadsekonomiska incitamenten troligen inte är lika starka, inte heller rättsskyddet. Det innebär att ekonomin är mer svårstyrd och att det är svårare att få investeringar och trygghet i den ekonomiska utvecklingen. 

Läs om Bangladeshs femårsplan (på engelska) http://faolex.fao.org/docs/pdf/bgd146951.pdf

Läs om hållbart entreprenörsskap (på engelska) https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainopreneurship

Läs om hållbart företagande i utvecklingsländer (på engelska) Forbes, http://bit.ly/2gJhOjc

Artiklar (de kan du hitta genom ditt bibliotek) om ekonomi och företagande i Bangladesh:
Medelålderskris ledde till smart vattenrening i Bangladesh i Naturvetare 2016, häfte 5, sida 24-28
Klimatflyktingarna i Bangladesh som tvingas stanna kvar : "Jag förlorade allt" i Expressen 2016-08-11 
Climate change and soil salinity : the case of coastal Bangladesh i Ambio 2015, häfte 8, sida 815-826 
Maktskifte i klimatpolitiken? : nya roller för länderna i syd i Världspolitikens dagsfrågor 2015, häfte 7/8, sida 1-59 
Socialt företagande ny melodi för fredspristagare. i Sydsvenska Dagbladet 2014-05-16

Hitta information om Storbritannien gör du ganska lätt, via den här Googlesökningen till exempel, http://bit.ly/2gOvZ33

28 november 2016 - 22:59