Fördelar och nackdelar med höga skatter

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Fördelar och nackdelar till höga skatter.
Svar: 

Det går inte att svara rent faktamässigt eftersom det är en bedömningsfråga som beror på vilken inställning man själv har till politik och ekonomi.
Men det finns flera organisationer och sidor på webben som belyser frågan utifrån olika ståndpunkter. Även privatpersoner har sidor med mer officiella namn men där informationen bygger på en personlig uppfattning. Om du går in på de politiska partiernas webbsidor kan du se hur de olika ståndpunkterna ser ut.
Ett par länkar:

5 mars 2014 - 23:06