Fördelar och nackdelar med det svenska skattesystemet

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Vilka är nackdelar och fördelar med Svenska skattesystemet
Svar: 

Att jämföra olika skattesystem är svårt eftersom de är så olika. Ska man titta på för- och nackdelar med det svenska systemet måste man göra någon form av jämförelse.
Man kan tänka sig att en fördel med det svenska skattesystemet är att det är stabilt, och att vi genom demokratiska val kommit överens om att det är ok att betala mycket skatt för att på sätt finansiera det gemensamma samhället som skola, vård, omsorg osv. I länder med ett lägre skattetryck får medborgarna ofta betala för dessa tjänster, något som kan uppfattas som orättvist. Ett problem med det svenska systemet är samtidigt att skattetrycket kan upplevas som så högt att arbete/utbildning inte lönar sig och att den offentliga ekonomin är så stor och tränger ut den privata ekonomin. Offentlig ekonomi tenderar också att bli mer ineffektiv än den privata eftersom det inte finns något naturligt effektivitetstryck, ett privat företag som inte tjänar pengar pga av ineffektivitet går i konkurs, det gör inte den offentliga sektorn.
Titta nu på källorna nedanför och försök bilda dig en egen uppfattning.
Här finns en enkel presentation av den svenska skattesystemet:
https://www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Samhallsorientering/S...

Här finns information och historia om skatter:
http://www.so-rummet.se/kategorier/skatter-och-skattevasen
Här kan du jämföra skattetrycket i olika länder:
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Rakna-pa-dina-skatter/Jamfor-sk...

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/

19 maj 2016 - 14:17