Fördelar och nackdelar med Bowlbys anknytningsteori?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Fördelar och nackdelar med Bowlbys anknytningsteori?
Svar: 

Vi har tidigare svarat på denna fråga utförligt och du hittar svaret i bibblansvarars svarsarkiv:

Bibblan svara, ankytningsteori. http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-tycker-du-ar-intressant-bl (hämtad 2017-05-11)

En lärare har en jättebra hemsida där denne skriver om bland annat Bowlby:
Lätt att lära, ankytningsteori. https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/bowlbys-anknytningsteori/ (hämtad 2017-05-11)

och både Svenska dagbladet och Dagens nyheter har skrivit om anknytningsteori.

Svenska dagbladet, tryggare kan barnen vara. https://www.svd.se/tryggare-kan-barnen-vara (hämtad 2017-05-11)
Dagens nyheter, Bekräftelse är bättre än beröm. http://www.dn.se/insidan/bekraftelse-battre-an-berom/ (hämtad 2017-05-11)

10 maj 2017 - 18:25

Kategorier