Fördelar med egen valuta?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka fördelar finns det för Sverige eller länder i övrigt, att ha en egen valuta?
Svar: 

Om detta finns det många åsikter, men om du läser följande artiklar så bör du få en god uppfattning om både fördelar och nackdelar:

Euron, kronan och EMU
http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/1998/Euron-kronan-och-EMU/
Argumenten för och emot EMU
http://www.dn.se/ekonomi/argumenten-for-och-emot-emu/
Varför infördes euron?
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/why/index_sv.htm
De bästa argumenten för och emot EMU
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10390266.ab
Sverige har missat eurons fördelar
http://www.europaportalen.se/2008/05/munkhammar-sverige-har-missat-eurons-fordelar-0

15 december 2016 - 20:48

Kategorier