Fördelar med att jobba svart?

Besvarad av Maria Eriksson
Fråga: 
Vad finns det för fördelar med att jobba svart?
Svar: 

Det är olagligt att arbeta svart i Sverige. 
Svartarbete är förenat med en rad risker och negativa konsekvenser för dig som arbetstagare.  
Läs gärna mer om svartarbete på Skatteverkets hemsida

5 februari 2019 - 10:36