Förbjuden musik

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilken musik är förbjuden att lyssna på, enligt islam?
Svar: 

Att tala om islam som om det är en enhetlig strömning är alltför simplistiskt.Det är lika stor bredd på Islam som det är på låt säga kristendom, vars spann går från sekulärt till ortodoxt/bokstavstroende. 1980-talets USA gav ju upphov till "Parental Advisory"-etiketter på Hip hop och hårdrocksplattor. Eller dessa totalitära regimer som förbjudit vissa artister.
Läs om Parental Advisory på Wikipedia

Har du möjlighet att lyssna på P2:s dokumentär Förbjuden musik är det också ett tips.

14 januari 2019 - 17:00

Kategorier