Fonder och stipendier

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
fonder för ensamstående med barn
Svar: 

Det finns många fonder och stiftelser att söka pengar hos. Dock är många ganska specifika i sina urvalskriterier, alltså vilka villkor man ska uppfylla för att kunna få ta del av pengarna. Hur mycket som delas ut skiljer sig också mycket åt. På många bibliotek finns en databas som heter Global Grant med information om många fonder och stiftelser där man kan söka efter precis de som passar ens situation.
Det finns också företag som gör sökningar åt en men de tar ofta bra betalt så var försiktig! 
Nedan har du några exempel på fonder som kan vara lämpliga att söka för dig. 
Lycka till!

http://www.fonder-och-stipendier.info/
http://umea. http://www.arvsfonden.se/sok-pengar/andra-stodformerkfum.se/axelfonden/

24 februari 2015 - 3:41