Folksagors symbolik

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hej! Jag undrar vad för slags symbolik det finns i folksagor? Jag vet att det skiljer sig mellan folksaga till folksaga men finns det något allmänt tema? Tacksam för snabbt svar!
Svar: 

Eftersom vi svarat på frågor kring folksagor tidigare svarar jag kort. på NE.se hittar du en jättebra genomgång av folksagan. Du kan bland annat läsa "Alla folk har eller har haft en folksagotradition, men den fast strukturerade form i vilken vi européer känner den är typisk främst för de eurasiska högkulturerna. Till den europeiska sagans kännetecken hör bl.a. den stränga fokuseringen på en huvudperson, motivföljdens raka, logiska och kronologiska konstruktion, tretalsupprepningen av viktiga motiv samt det lyckliga slutet." vidare "Den europeisk-orientaliska folksagan uppvisar en rad kategorier, av vilka de flesta även möter inom andra sagokulturer. Till de korta, enepisodiska genrerna hör främst djursagan och skämtsagan, båda alltjämt aktuella men nu förmedlade av nya medier (skolböcker, tecknade serier och filmer, dags- och populärpressen). Den didaktiska parabeln har spelat störst roll i Främre Orienten."
Nationalencyklopedin, folksaga. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folksaga (hämtad 2017-06-02)

I vårt svarsarkiv kan du hitta våra andra svar:
Bibblan svarar, Folksagor. http://bibblansvarar.se/sv/arkivet?text=folksagor (hämtad 2017-06-02)

1 juni 2017 - 21:13