Folkmusik eller popmusik

Besvarad av Åse Ström
Fråga: 
Vad är skillnaden mellan popmusik och folkmusik
Svar: 

Folkmusik skulle förenklat kunna sägas vara traditionell musik från ett visst geografiskt område som inte knyts till någon viss upphovman. Här är några sidor som beskriver folkmusik lite mer ingående:
https://varldsmusik.se/vad-ar-folkmusik/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmusik
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/folkmusik
Några texter ur Folkmusikboken:
http://old.visarkiv.se/online/folkmusikboken.htm
Sök på Folkmusik här:
http://musikverket.se/svensktvisarkiv/ordlista/

Och här skrivs om popmusik som kan sägas vara modernare och har anknytning till rockmusik :
https://sv.wikipedia.org/wiki/Popmusik
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/pop [Nationalencyklopedin, pop. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/pop (hämtad 2017-11-21)]
http://kpwebben.se/musikens-historia-de-2-popmusik/
http://www.zackarias.se/popmusik.html

20 november 2017 - 23:46

Kategorier