Folkhälsoarbete på äldreboende

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Finns det några former av folkhälsoarbete på ett äldreboende och hur detta påverkar patienter/brukare? Titta både på individ och gruppnivå. (Kan t.ex. relatera till begreppen kost/motion/stress/alkohol/droger)
Svar: 

Det bästa, för att du verkligen ska få den information du vill ha, vore det bra om du kan gå till ditt lokala bibliotek och få hjälp där. Utifrån din fråga har jag hittat följande resurser som kan vara av intresse för dig.

Två böcker, de kan du fjärrlåna om de inte finns på ditt bibliotek: Axelsson, Runo & Bihari Axelsson, Susanna (red.), Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer, Studentlitteratur, Lund, 2007
Wijk, Helle (red.), Goda miljöer och aktiviteter för äldre, Studentlitteratur, Lund, 2004

Den här bloggen vänder sig till personer som arbetar inom äldreomsorgen, där finns en del rapporter och inlägg som bör vara intressanta: http://www.aldreomsorgsbloggen.se/

I den här rapporten har man bl a tittat på ett folkhälsoprojekt för äldreboende, och litteraturlisten innehåller en hel del intressanta resurser: http://www.vgregion.se/upload/Folkh%C3%A4lsa/rapporter/%C3%A4ldre/Det%20...

1 februari 2016 - 15:49

Kategorier