Folkbiblioteken

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Har folkbiblioteken finansierats genom kommunala skattemedel sedan 1950? Eller har det skett på något annat vis längre tillbaka?
Svar: 

De svenska folkbiblioteken härstammar ur de svenska sockenbiblioteken som var lokalt finansierade bibliotek, knutna till socknarna, och folkrörelsebiblioteken, som från början finansierades av folkrörelserna. I Folkskolestadgan från 1842 uppmuntrades bildandet av sockenbibliotek. Även privata donationsbibliotek förekom, där privatpersoner donerade boksamlingar och biblioteksbyggnader för allmänt bruk. Från början av 1900-talet och framåt togs ett samlat grepp om folkbiblioteken, och staten gick in med understöd för att garantera kvalitet och tillgång. Efter utredningen Skol- och folkbibliotek 1949 har folkbiblioteken finansierats kommunalt, med inslag av statliga bidrag under perioder.  

För fördjupning kan du läsa vidare här:
http://www.biblioteksforeningen.se/wp-content/uploads/2017/01/16-den-sve... (Hämtad 20170529)
http://weburn.kb.se/metadata/043/SOU_544043.htm (Hämtad 20170529)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkbibliotek (Hämtad 20170529)

26 maj 2017 - 17:37

Kategorier