Föds det fler flickor än pojkar?

Besvarad av Maria Eriksson
Fråga: 
I ett youtube-klipp jag sett påstår en person att det föds många fler flickor än pojkar. Stämmer det verkligen?
Svar: 

Nej, det stämmer inte. I själva verket föds det något fler pojkar än flickor. I Sverige har man fört statistik över nyfödda barn sedan 1750-talet och det har hela tiden fötts något fler pojkar än flickor. I Sverige föds cirka 106 pojkar på 100 flickor.
Liknande mönster går igen över hela världen men hur stor skillnad det är varierar. Tittar man på hela världens befolkning så föddes det år 2017 102 pojkar på 100 flickor.

Läs gärna mer på följande länkar
Statistiska centralbyrån
Engelskspråkiga Wikipedia om mänsklig könsfördelning
Lista över könsfördelning i olika länder

14 mars 2019 - 19:50