FN:s Barnrättskommitté om omskärelse av pojkar

Besvarad av Karin Gulliksson
Fråga: 
FN:s Barnrättskommitté har gett uttryck för att manlig omskärelse på små barn inte i sig strider mot barnkonventionen under förutsättning att ingreppet sker på ett medicinskt betryggande sätt. Vart kan jag hitta detta yttrande i original? Har kommittén yttrat sig över frågan andra gånger?
Svar: 

Hej
Jag vet inte om jag förstår dig rätt, men det har förts debatt i frågan på Dagens Nyheters debattsida under år 2013. Jag skickar dig Svenska Läkaresällskapets inlägg, kanske du hittar vad du söker.
https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2013/debatt-om-omskarelse/

26 september 2020 - 17:53