Flodkulturernas samhällsstruktur och dagens samhälle?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Vilka likheter och skillnader finns mellan flodkulturernas samhällsstruktur och dagens samhälle
Svar: 

SO-rummet har bra texter och länkar, där du kan läsa om vad som kännetecknar flodkulturerna - och sedan får du väl fundera över hur det skiljer sig från dagens samhälle. Börja här:
https://www.so-rummet.se/kategorier/flodkulturer

24 september 2017 - 16:53

Kategorier