Flod och älv är det samma sak?

Besvarad av Susann Funck
Fråga: 
Flod och älv är det samma sak?
Svar: 

Enligt SMHI finns ingen entydig indelning av vattendragen, men de säger att "flod" brukar beteckna de största vattendragen och att "älv" brukar användas som beteckning för en flod som är större än en bäck eller å, i Sverige, Norge och Finland. De påpekar dock att några allmänt vedertagna storleksgränser inte finns. En bäck i norra Sverige kan vara större än en å i södra Sverige. Det verkar alltså klart att "älv" och "flod" skulle kunna användas om samma vattendrag.

Om du vill veta mer kan du läsa på SMHI:s sida;
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattendragsnamn-1.22489

12 mars 2018 - 13:07