Flest sålda böcker

Besvarad av Lena Fahle
Fråga: 
vilken författare har sålt flest böcker genom tiderna? Hur många är de? Finns det dessutom ngn uppskattning av vilka författare som är mest lästa - alltså av fri vilja, inte för att t.ex. skolan beslutar att elever ska läsa ett speciellt stycke? Bibeln sägs vara den mest lästa boken, men stämmer det för Europa idag och hur är det med världen, där väl? inte majoriteten är kristna?
Svar: 

Denna Wikipedia-artikel listar mest sålda böcker genom tiderna, även om exakta försäljningssiffror förstås är svåra att beräkna.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_books
Som du ser leder Tolkien med Lord of the Rings ligan över mest sålda boktitel, men även J.K. Rowlings ligger bra till.
 

30 augusti 2019 - 19:10