Fjärrlån

Besvarad av Adam Welin
Fråga: 
Jag vill låna en ovanlig bok som finns på Stockholms Stadsbibliotek. Kan jag göra ett fjärrlån? Jag bor i Kungsbacka. Hur går det till?
Svar: 

Kontakta ditt lokala bibliotek. De avgör om det är aktuellt med fjärrlån och sköter kontakten med biblioteket där boken finns.

12 juli 2017 - 8:36

Kategorier