Finska böcker på svenska bibliotek?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Hur stort är utbudet på böcker som är på finska?
Svar: 

Det beror på vad du menar. Bibliotekens bestånd (vilka böcker som finns i samlingarna) ser väldigt olika ut beroende på var biblioteket finns, då beståndet anpassas efter invånarnas behov. Dock kan biblioteken låna av varandra, det kallas fjärrlån. Vill du själv se vilka böcker som finns tillgängliga i Sverige kan du söka i Libris, som är en katalog där majoriteten av svenska biblioteks böcker är sökbara.

4 februari 2020 - 13:13

Kategorier